DIPLOMERINGSUTBILDNING HJÄRTLIGT LEDARKSAP

INNEHÅLL

Diplomeringsutbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning för att skapa maximalt värde för bolaget och varje deltagare. Fem moduler varvar föreläsning och praktik. Det betyder att deltagarna under föreläsningarna själva får ”känna på” vilket värde varje del i konceptet medför, genom en blandning av teori och övningar. Varje föreläsning följs upp av personlig coaching under fyra dagar för att ge stöd och feedback på genomförandet, i verkligheten. Detta för att sträva mot ständig förbättring! Modulerna är uppdelade enligt följande:

Modul 1   

Självkännedom/Självledarskap, Vision, Affärsidé och Mission

Modul 2

Värdeord, Time Management

Modul 3

Feedback, Mötesstruktur

Modul 4

Gruppdynamik i form av FIRO och DISC, Situationsanpassat ledarskap

Modul 5

RIK-uppföljning, Att leda genom nyckeltal

 

Föreläsningsdelen till varje modul är beräknad till en hel dag (8 h) varefter personlig coaching under fyra dagar följer. Att genomföra hela konceptet beräknas alltså till 25 dagar. Dessa behöver inte vara sammanhängande. Upplägget anpassas efter bolag och person.

Efter genomförd utbildning kommer varje deltagare få ett diplom som bevisar kunskap och färdighet i Hjärtligt Ledarskap. Deltagarna får även efterlämningsmaterial som ingående beskriver varje modul.